In memoriam Liliane Vervoort

_______

 

Bezielster

Bibliodrama Vlaanderen

veel te jong

overleden

 

Na een lange strijd heeft Liliane Vervoort omringd door haar partner, familie en vele vrienden, het leven uit handen gegeven, in de palliatieve zorgdienst van het ziekenhuis St.- Augustinus te Wilrijk Antwerpen.

Als cursisten en begeleiders van de bibliodramaopleiding Vlaanderen hebben we haar gevecht op leven en dood van nabij meebeleefd. Verslagen voelen we ons omdat we deze wezenlijke en inspirerende vrouw een langer leven hadden toegewenst voor haar en voor ons allen.

Liliane maakte kennis met bibliodrama via het volgen van de opleiding in 1992. En oefende haar begeleidervaardigheden verder als leerkracht godsdienst bij de jongeren in het Bijzonder Onderwijs. Gegrepen als ze was, door de intensiteit en diepgang van de methode, volgde ze in daar opvolgende jaren, diverse verdiepingweekends voor meer ervaren begeleiders in Vlaanderen en Nederland. Vanaf 1997 werd Liliane gevraagd om deel uit te maken van de begeleidingsploeg van de Basisopleiding Bibliodrama Vlaanderen. Later gaf ze verder mee inhoud en vorm aan de Verdiepingsweekends die door haar inspirerende aanwezigheid en creatieve inbreng uitgroeiden tot intense ervaringen van zinvinding en religieuze herbronning. Als deel van het kernteam hielp ze de opleiding kwaliteit en richting geven. Haar werk als stafmedewerkster van de jeugddienst van het bisdom Antwerpen bracht vele pastores en jonge mensen in aanraking met innerlijke creatieve dynamiek van wat bijbel actueel kan betekenen.

De cursisten van bibliodrama en de talloze kinderen, jongeren en volwassenen die zij in bibliodrama mocht begeleiden, hebben haar leren kennen als een enthousiaste humorvolle en gedreven vrouw. Zij kende de kunst om met zwier, de pretlichtjes in de ogen, mensen uit te nodigen zich in het spel met bijbelfiguren te wagen en te ontdekken wat dit aan verrijking en verruiming van hun levenszin zou betekenen. Zelf meespelend was ieder onder de indruk van de authenticiteit en intensiteit die ze daarbij uitstraalde en haar geloof (en ongeloof) ter sprake bracht, soms stamelend en bibberend, dan weer zingend en dansend. Haar betrokkenheid op de wijde wereld en haar verbondenheid met het ‘Zuiden’ zorgde er mede voor dat de maatschappelijke relevantie van het spel van bibliodrama een belangrijk item bleef.

Eind 2009 nam ze afscheid van het kernteam Bibliodrama Vlaanderen, niet om bibliodrama achter te laten maar wel om al haar energie aan te wenden voor haar werk voor de Vlaamse Liga tegen Kanker en om haar eigen strijd te voeren tegen de kanker die haar in bezit nam. Toen iedereen opgelucht ademhaalde omdat de ziekte overwonnen leek, haalde die onherroepelijk en zwaar opnieuw uit. Lilianes leven gleed uit haar weg. Ze overleed op zaterdag 2 maart terwijl enkele honderden meters verder bibliodrama cursisten en begeleiders een verdiepende samenkomst (Follow-up dag) hielden. In beeld en gebaar werd haar al spelend een laatste eer bewezen.

Dit melden u Jean Agten, Katelijne Verduyn, Erik Herrebosch en Jes Bouwen.

Graag willen we nog enkele bijkomende beelden, verhalen, ervaringen van bibliodramamensen meegeven.
Als je hier klikt, kom je er bij uit.