28 oktober 2016

“Een tijd om te planten
En een tijd om te rooien
Een tijd om af te breken
En een tijd om op te bouwen.”

Beste oud-cursist, sympathisant van bibliodrama,
Na 25 jaar stopt de opleiding bibliodrama van het CCV.
In die tijd is er veel geplant, ontkiemd, gebouwd. Veel bijzondere ervaringen hebben wij meegemaakt.
Ongetwijfeld zullen sommige momenten je altijd bijblijven …

Voor ons – leden van de kerngroep “Bibliodrama Tussen hemel en aarde” - is het moment gekomen om ‘af te breken’.
Na het besluit van het CCV, hebben ook wij besloten de werking te beëindigen;
wij hebben niet de draagkracht om haar verder te zetten.
Dit heeft tot gevolg dat de geplande activiteiten niet meer doorgaan.

We spreken de hoop uit dat dit niet het einde is van een geschiedenis waarvan wij allen – kortere of langere tijd,
meer of minder intens – deel hebben uitgemaakt. Er wordt verder gebouwd aan deze traditie
en wij hopen dat ook nieuwe generaties hun weg vinden naar deze manier van lichaamsgericht werken.
Voor spirituele groei lijkt ons dat een wezenlijke weg.

We willen graag in dankbaarheid terugblikken op de mooie, rijke ervaringen
die we met elkaar hebben beleefd en gedeeld.
Daarom nodigen wij alle oud-cursisten van harte uit zaterdag 4 februari 2017 in de namiddag
in Hof Zevenbergen. Over het precieze programma komt er nog bericht.

Een hartelijke groet,

Katelijne Verduyn
Marie-Heleen Lüchinger
Karen Fieuws