Wat is bibliodrama?

_______

Korte omschrijving
Hoe gaat het in zijn werk?
Ons aanbod
Ons boek

Korte omschrijving van het begrip

In het woord 'biblio-drama' verwijst 'biblio' naar boeken, meer bepaald naar de bijbel en zo naar religieuze verhalen. Bibliodrama gaat het om het in actie zetten van een religieus verhaal. Het dramatiseren van een verhaal gebeurt in groep (liefst 12-20 personen) met behulp van werkvormen zoals de inleving in rollen, dialoog tussen rollen, een rolverkenning, een open-stoelgesprek, een ontmoetingsspel. Dit alles onder begeleiding van een deskundige.

Door het spelen van bijbelse rollen en situaties worden deze verkend en ontsluiten ze hun betekenissen. Er komt een wisselwerking tot stand tussen vragen, denkbeelden, intenties en handelingen van figuren uit de tekst en de persoonlijke levenservaringen van de speler. Zo kunnen bijbeltekst en actuele levenservaring elkaar wederzijds verrijken.

Er zijn heel wat verschillende vormen van bibliodrama die elk hun eigen dynamieken en doelen hebben. In het algemeen kan je zeggen dat wij ons vooral focussen op groepsgerichte vormen van bibliodrama. In die zin zijn onze werkvormen goed te gebruiken in bestaande groepen als plussersgroepen, bijbelgroepen, klasgroepen, enz.

Ons boek

Voor meer info over onze visie en werkwijze is er ons boek: Bibliodrama begeleiden. Een wegwijzer voor de praktijk. Garant 2007

_______