woorden voor en over Liliane 

_______ Liliane,
ik ben je persoonlijk dankbaar
voor wie ik, dankzij jou, geworden ben,
mede door onze jarenlange intense samenwerking voor bibliodrama
als vorm van levensverdieping
dankbaar vooral voor die jarenlange beweging  van samenspel en tegenspel,
van associërend verdichten en symboliseren,
elkaar plagen, de loef afsteken, knipogend uitlachen
in die zoektocht naar diepte, inspiratie, oriëntatie
een osmose soms, een sacrale dans, wie leidt wie…
naar het doel dat we zochten ,vervoelden
en de weg die we waren op zoek naar het wezenlijke , het heilige…
door het onnaspeurbaar aan- en afwezige mysterie uitgedaagd…
op ongenade of genade, red me red me roepend
elkaars handen, voelend nabij, dansend, sacraal...

Jouw pijn dezelfde als waar ik ook aan lijd
tot in de eeuwigheid .”

Ik ben zo blij met jou.

Jean

 

Liliane,

Niemand kon zo enthousiast, met lichtjes in je ogen of juist ingetogen, bijna murmelend,
'schitterend' zeggen tijdens een bibliodramaspel.
Dat woord dat je zo vaak, zo spontaan en zo graag gebruikte, zegt voor mij ook zo veel
over wie je was en blijft. Een schitterend iemand. Je hebt gestraald, soms zachtjes als een ster,
of speels als een jonge hond, vaak warm en hevig als de zon, en ook kwetsbaar als een vuurvliegje.
Ja, je hebt gestraald, je hebt mij zo vaak geraakt, je was zó echt.

We laten je niet los, jij straffe madam, we houden je nu anders vast

Ann Verscuren

Dankbaar om woord en gebaar tussen hemel en aarde te verbinden.

Katelijn Vandekerckhove

Ik mocht je ontmoeten op de basisopleiding enkele jaren terug.
Zelf worstelend met een aantal levens- en toekomstvragen
kreeg ik van je enkele rake antwoorden tijdens een rollenspel uit het Scheppingsverhaal.
Door dit moment en de rol die jij toen speelde, heb jij een onuitwisbare indruk op me gemaakt.
Ik ben heel dankbaar dat ik jou als begeleidster, medespeelster mocht leren kennen.
Jouw woorden van toen blijven verder leven in mijn geloof, hoop en dankbaarheid.

Lieve groet
Chris Vanderhaeghen

Liliane

vriendelijk en bedachtzaam
goedlachs en kordaat
krachtig en humorvol
vakkundige smid in
de bibliodrama-smederij
jongeren hun mooiste
vorm laten ontdekke
n - maar ook mij -
in vlaanderen en
nederland en ook
in mexico
intercambio is er
het parool
aanstekelijk vuur
hartelijke meester
dank voor zoveel
betekenisvol moois

je bent weg maar
je blijft altijd!

Toine

bij de foto: 1998 Diocesaan Pastoraal Centrum Breda,
voorbereiding Intercambio Jongerenreis naar Tehuantepec (Oax.) Mexico

 

Bibliodrama heeft een steen verlegd
in de rivier van mijn leven,
sinds ik het meisje was dat op een paal zat en naar zee keek,
stroomt het water anders dan voorheen.

Liliane, ik ben je dankbaar omdat je me warm maakte voor de opleiding,
dankbaar jou te mogen ontmoeten in woord, spel en dans.

Petra Van den broeck